Abonelik Hizmetleri


Bloklarda mevcut her dairenin ayrı bir elektrik sayacı olup, sayaçlar girişlerdeki sayaç odasında bulunmaktadır. Her daire kullandığı kadar elektrik parasını TEDAŞ' a öder. Bu sayaçlar TEDAŞ elemanları tarafından her ayın 1 ile 4 ü arasında okunup faturalandırılmakta ve Faturalar TEDAŞ elemanları tarafından posta kutularına atılması gerekirken, posta kutularının üzerine toplu olarak bırakılmaktadır. Bu faturalar Blok temizlik görevlileri tarafından posta kutularına atılmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarının otomatik ödemeye verilmesi elektrik kesilmesini önleyici bir tedbirdir.

Dairelerin su sayaçları teknik servis personeli tarafından okunarak muhasebe biriminde faturalandırılmaktadır. Son ödeme günü her ayın 25’dir. Dairelerin su ödemeleri aidatın içinde değildir.

Telefon hizmeti için Türk Telekom'a başvurulması gerekmektedir.

Sitemizde Karsal TV yayın sistemi mevcuttur, bakım ve kontrolü teknik servis ve yetkili firma tarafından sağlanmaktadır. Diğer TV yayın sistemleri için ilgili şirketlerle irtibata geçiniz.